Zuckerberg reaguje na kritiku, chce globálnu reguláciu internetu

ZDROJ | www.facebook.com

Facebook si je vedomý zodpovednosti, ktorú voči používateľom má. Napriek tomu nevidí zmysel v samoregulácii. Vyzýva k nastaveniu globálnych pravidiel pre všetkých.

ZDROJ | Forbes

Zakladateľ a riaditeľ najpopulárnejšej sociálnej siete súčastnosti Facebook, Mark Zuckerberg, reagoval na kontroverzie, ktoré sieť poslednú dobu sprevádzajú. Jeho odpoveďou na rastúcu kritiku je návrh na globálnu reguláciu. Vo svojom vyjadrení sa zameral na tri konkrétne problémy, a to škodlivý obsah, politickú reklamu a osobné údaje.

Riaditeľ sociálnej siete vo svojom stanovisku otvorene priznal, že si uvedomuje akú moc dáva Facebook ľudom tým, že sa môžu slobodne vyjadrovať a zdielať svoje názory. Zároveň píše, že si je plne vedomý povinnosti dohliadať na ochranu používateľov pred šírením nenávistných prejavov, teroristickou propagandou a obdobným obsahom. „Dodržiavanie pravidiel s odborníkmi neustále kontrolujeme, no robíme chyby a rozhodnutia, s ktorými ľudia nesúhlasia,” napísal Zuckerberg.

Pozrite siFacebook musel opravovať ďalšiu závažnú chybu, ktorá odhaľovala heslá

Pokračuje, že je presvedčený, že by to nemal byť Facebook, kto bude sám seba regulovať. Preto navrhuje vytvoriť nezávislý kontrolný orgán. Ten by mal nielen kontrolovať služby na internete, ale tiež slúžiť na spracovanie pripomienok používateľov, či na riešenie ich odvolaní voči pravidlám. Zuckerberg tiež prízvukoval, že je potrebné, aby opatrenia prijali všetci poskytovatelia internetových služieb a pravidlá boli štandardizované globálne.

Jednou z myšlienok je, aby kontrolný orgán stanovil normy, ktoré budú regulovať škodlivý obsah a kontroloval poskytovateľov služieb. Normy by mali jasne hovoriť, čo je a čo nieje prípustné, a vyžadovať od poskytovateľov, aby vybudovali systém, ktorý by eliminoval to neprípustné,” píše Zuckerberg.

Facebook už zverejňuje správy o tom, ako bojuje so škodlivým obsahom. Podľa Zuckerberga by tak mala robiť každá spoločnosť kvartálne, nakoľko sú tieto správy rovnako dôležité, ako finančné výkazy. „Je dôležité pochopiť prevenciu proti takémuto obsahu. Vďaka kvartálnym správam uvidíme, čo funguje a na základe týchto poznatkov môžeme stanoviť východiskové hodnoty.”

Druhým bodom Zuckerbergovho vyjadrenia je politická reklama, najmä v období volieb. Na tú už Facebook začal reagovať. Inzerenti musia v mnohých krajinách overovať svoju identitu ešte pred samotným zadaním reklamy. Sociálna sieť už disponuje databázou s inzerujúcimi politickými subjektami, v ktorej sa dá nájsť kto za reklamu platil, aké ďalšie reklamy zadal a aké publikum tieto reklamy videlo.

„Označenie reklamy za politickú však nie je vždy jednoduché. Všetky naše pravidlá by sa ľahšie aplikovali, keby bola vytvorená norma, ktorá by jasne politickú reklamu definovala,” napísal Zuckerberg.

ZDROJ | Facebook

Ďalej píše, že zákony o politickej on-line reklame sa orientujú predovšetkým na kandidátov a voľby. Už menej, alebo takmer vôbec, na kontroverzné otázky, ktoré sociálna sieť viackrát musela riešiť. Zuckerberg zároveň poukazuje na nedostatočnosť aktuálnych zákonov, ktoré riešia reklamu len počas volieb, zatiaľ čo informačná kampaň beží v on-line svete non-stop.

Dôležitou otázkou je využívanie údajov na zacielenie. „Veríme, že legislatíva by sa mala aktualizovať, aby odrážala realitu hrozieb a stanovila funkčné normy v tomto odvetví,” pokračuje Zuckerberg.

Posledným bodom Zuckerbergovho vyjadrenia je súkromie a ochrana osobných údajov. Podľa riaditeľa modrej sociálnej siete by mali byť nastavené globálne pravidlá ochrany súkromia, ktoré by boli podobné európskemu GDPR, alebo by z neho vychádzali. Doležitým Zuckerbergovým postrehom je, že celosvetové pravidlá na ochranu súkromia by mali zahŕňať zákaz ukladania údajov lokálne. Tiež navrhuje vytvoriť systém pravidiel, ktorý by spoločnosti zaväzoval k zodpovednosti a ukladal sankcie za zhromažďovanie osobných údajov.

Podľa Zuckerberga má zmysel zavádzať pravidlá globálne, nie lokálne. Ak má každá krajina nastavené pravidlá inak, situácia sa nikam neposunie, nakoľko sa budú dať normy obchádzať. „Zavedením globálnych pravidiel na ochranu osobných údajov, by sa zároveň mali vyriešiť otázky, ktoré GDPR necháva otvorené. Potrebujeme jasné pravidlá o tom, kedy informácie môžu byť využité vo verejnom záujme a ako sa môžu uplatňovať v nových technológiách, napríklad v umelej inteligencií.”

ZDROJ | Facebook

Globálne pravidlá by mali tiež riešiť prenos, respektíve zdieľanie, údajov. Táto otázka je dôležitá ak sa chcete už existujúcim kontom, napríklad na Facebooku, prihlásiť do novej služby. Podľa Zuckerberga toto riešenie dáva ľudom možnosť voľby a vývojárom možnosť inovovať a konkurovať.

„Je to dôležité pre vytváranie služieb, ktoré ľudia požadujú. Vybudovali sme platformu, ktorá slúži na prihlasovanie sa do iných aplikácií pomocou konta na Facebooku. Ide o službu, nie o zdieľanie dát medzi firmami. Avšak je potrebné zaviesť jasné pravidlá, kto je v takomto prípade zodpovedný sa osobné údaje a ich ochranu, keď sa používateľ pohybuje medzi službami,” napísal Zuckerberg.

Mark Zuckerberg v závere píše, že Facebook cíti zodpovednosť pomôcť pri tvorbe týchto globálnych pravidiel a teší sa na diskusiu so zákonodarcami po celom svete. Pripomína, že ako spoločnosť vybudovali viaceré funkčné systémy na vyhľadávanie škodlivého obsahu, na kontrolu korektnej politickej súťaže a na zvýšenie transparentnosti reklám.

Podľa Zuckerberga by sa ľudia nemali veriť firmám, že vyriešia tento problém samostatne. Vyzýva na širšiu diskusiu o tom, čo ako spoločnosť chceme a ako to dosiahnuť reguláciou.

ZdrojMark Zuckerberg - Facebook

Komentáre k článku