WatchDog – kompletná digitalizácia zvozu odpadu zo Slovenska

ZDROJ | Sensoneo

Aj keď Slovensko nepatrí zrovna ku krajinám, v ktorých by digitalizácia bola na vysokej úrovni, slovenská firma Sensoneo ukazuje revolúciu v odpadovom priemysle.

Spoločnosť Sensoneo sa presadila na svetovom trhu vďaka inteligentným riešeniam pre správu odpadov, ktoré využívajú senzory na monitorovanie odpadov v reálnom čase. V súčasnosti sa tieto riešenia využívajú vo viac ako 50 krajinách po celom svete.

ZDROJ | Sensoneo

Pozrite siSlovenské Sensoneo prerazilo s aplikáciami IoT vo svete

Najnovšie Sensoneo predstavuje nástroj WatchDog, ktorý presne a automatizovane zaznamenáva všetky aktivity realizované počas zvozu odpadu. Príkladom je, že systém dokáže upozorniť na neoprávnené nádoby, aktualizovať kontajnerový inventár podľa reálnych dát, zaznamenávať trasy jednotlivých vozidiel a ďalšie sledovacie funkcie.

ZDROJ | Sensoneo

Centrálna jednotka systému WatchDog sa inštaluje priamo na vozidlo a pozostáva z antén, ktoré identifikujú nádoby, ktoré sú oprávnené na zvoz a ktoré potvrdzujú vysypanie kontajnera. Systém sa automaticky aktivuje pri naštartovaní vozidla. Mestá tak získajú presný prehľad trás, objemu odpadu a informácie o zvozoch v reálnom čase. Na základe týchto dát sa dá následne každý proces zefektívniť.

Zariadenie je možné nainštalovať na akékoľvek vozidlo za približne hodinu, takže nie sú nutné ani žiadne výrazné zásahy. Za posledné mesiace sa WatchDog testoval na dvoch kontinentoch a momentálne je pripravený na nasadenie kdekoľvek na svete.

O sledovanie vozidiel v reálnom čase sa stará systém GNSS, ktorý kombinuje GPS údaje z viacerých zdrojov súčasne. Podobnú technológiu využívajú aj autonómne autá Tesla. Systém navyše dokáže vozidlá sledovať aj v tuneloch či pri jazde medzi výškovými budovami a to na 2,5 metra presne.

ZDROJ | Sensoneo

Pozrite siSlováci vyvinuli pokročilé riešenie pre čipovanie odpadových nádob

Pomocou nástroju WatchDog sa tak odbúrava viacero prekážok vrátane nepresných dát ovplyvnených ľudským faktorom, finančná náročnosť čítacích zariadení či predlžovanie procesu zvozu.

„Vďaka adaptácii našich riešení u zákazníkov v rôznych krajinách máme možnosť oboznamovať sa s kritickými výzvami, ktorým dnes čelia bez ohľadu na región. Transparentnosť odpadových tokov a efektívnosť pri procese zvozu odpadu sa ukazujú byť zásadné. Vnímame tiež dopyt po jednoduchých a automatizovaných riešeniach, ktoré by umožnili nasadiť „Pay as you throw“ modely –  ide o kľúčový spôsob, ako zvýšiť motiváciu občanov k nižšej produkcii odpadu a zodpovednému prístupu k triedeniu. Nástroje, ktoré sú pre tento účel na trhu dostupné dnes, oslovujú špecifické druhy samospráv a svojím prevedením predstavujú určitú bariéru – predovšetkým pre mestá,“ Martin Basila, výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

ZdrojTlačová správa

Komentáre k článku