Čo nás čaká v budúcom roku?

Pandémia koronavírusu COVID-19 mala (a má) priamy vplyv na mnohé oblasti nášho života. To isté platí aj v oblasti IT bezpečnosti. Akú sú trendy na budúci rok?