Viete, kto má najlepšiu 4G sieť na Slovensku?

ZDROJ | Harry Shelton

Na Slovensku máme štyroch operátorov, no ako to už býva, len jeden môže byť najlepší. DSBO meranie, ktoré každoročne testuje a hodnotí kvalitu mobilnej siete, ukázalo, kto poskytuje najlepšiu 4G sieť na Slovensku. Čo myslíte, vyhral práve váš operátor?

O tom, že kvalita mobilnej siete nie je len honba za nič nehovoriacimi číslami, sme sa mohli presvedčiť počas obmedzeného vychádzania. Práca z domu, dištančné vyučovanie či zábava – to všetko dalo našim operátorom naozaj zabrať. Lepšie to ani nebude, keď všetci vybehneme von. Máme kvalitné smartfóny a tak s nimi fotíme, natáčame, zdieľame, streamujeme. A to sa nedá robiť, ak nemáte operátora, na ktorého sieť sa dá spoľahnúť, kdekoľvek sa nachádzate. My vieme, kto má najlepšiu 4G sieť.

Na Slovensku prebehol test kvality sietí, do ktorého boli zapojené všetky štyri slovenské siete. Výsledky nezávislej štúdie ukázali, že 4G sieť od Orange je najkvalitnejšou na Slovensku a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete v Európe. Je dostupná pre viac než 99 % populácie na Slovensku, dá sa teda povedať, že má k nej prístup každý z nás.

ZDROJ | Samsung

Ako sa bodovalo?

Meranie realizovala renomovaná spoločnosť Systemics PAB. Testy prebiehali u 25 európskych operátorov. Z nich vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti Orange Slovensko dosiahla 101,2 Mbit/s, čo bola najvyššie dosiahnutá rýchlosť spomedzi všetkých zúčastnených krajín a operátorov.

Priemerná rýchlosť sťahovania dát vo veľkých mestách dosiahla až 124,2 Mbit/s. Z pohľadu rýchlosti odosielania dát slovenskému Orange namerali 32,9 Mbit/s. Okrem rýchlosti Orange dominoval aj v ďalších sledovaných parametroch, ako napríklad sťahovanie webstránok či spustenie videa.

ZDROJ | Fitbit

Orange dosiahol v teste celkovo až 942 bodov s veľkým náskokom v oboch kategóriách – hlasové aj dátové služby. Ostatní operátori získali spolu 886, 841 a 711 bodov.

Orange získal za mobilné siete od Systemics PAB ocenenie z The best Slovakian mobile network in the test.

Eric Maintenay, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí Orange Slovensko, k výsledkom poznamenal, že je „nesmierne potešený, že naša strategická orientácia na kvalitu siete prináša svoje výsledky, čo dokazuje aj nezávislá porovnávacia štúdia. Opätovne sa nám potvrdilo, že investície do aktuálne prebiehajúcej komplexnej modernizácie siete sme aj v tejto zložitej dobe adresovali správne. Zohľadňovali nielen prípravu siete na 5G, ale priniesli aj vyššiu priepustnosť siete.“

To, že sa Orange vezie na víťaznej vlne potvrdil aj test spoločnosti Net Check. Publikovaný bol v marcovom vydaní českého technologického magazínu Chip. Aj ten zistil, že najlepšiu 4G sieť v súčasnosti ponúka Orange. Odborníci zhrnuli svoje merania do konštatovania: Nikto neposkytuje dáta rýchlejšie, než víťaz nášho testu Orange.

Pozrite siOrange modernizuje sieť, s novou technológiou sa pripravuje na 5G

Orange zdôrazňuje, že kvalita a rýchlosť siete sú pre neho kľúčové. Perfektné je aj pokrytie 4G siete, aktuálne je dostupná pre 99 % populácie v 141 mestách a 2 216 obciach na Slovensku. Prémiová 4G+ sieť, s rýchlosťami do 300 Mbit/s, je v súčasnosti dostupná pre 54,7 % populácie.

ZDROJ | Orange

Viete, čo je DSBO?

Data Service Benchmarking and Optimisation sa vykonáva od roku 2005. Jeho cieľom je poskytovať reálne hodnotenia dátových a hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange.

Minulý rok štúdia skúmala výkonnosť sietí v 8 krajinách medzi 28 operátormi (z nich bolo 25 v Európe). DSBO sa zameriava na hodnotenie skúseností používateľov počas využívania dátových služieb, primárne v 4G sieti prostredníctvom prístupu do internetu v mobilnom telefóne, ale aj hlasových služieb vrátane VoLTE.

V hlasových službách boli posudzované ukazovatele ako napr. úspešnosť uskutočnenia hovoru, dĺžka spojenia, prerušenie hovoru či kvalita prenášaného hlasu. V dátových službách bol hodnotený HTTP upload/download, prístup na statické aj bežné webstránky, streamovanie, vrátanie prehrávania videí na YouTube videí.

ZDROJ | ESET

Merania sa uskutočňovali počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S9 (na dáta) a Samsung Galaxy S10 (hlasové volania). Merania vyberala nezávislá tretia strana tak, aby boli výsledky meraní reprezentatívne. Štúdia DSBO sa uskutočnila v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku, Jordánsku a na Slovensku.

Na Slovensku boli testy realizované v júli 2020 v sieťach všetkých štyroch operátorov.Metodika meraní bola v súlade s novým štandardom ETSI.

Je potešujúce, že práve Slovensko má najrýchlejšiu mobilnú 4G sieť v Európe. Ak ste zákazníci Orange, patríte do víťazného tímu, ktorý má k dispozícii tie najkvalitnejšie služby.

Komentáre k článku