Veľkoobchodné ceny za volania začnú od júla rapídne klesať

ZDROJ | Incipio

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznámil, že s účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny volaní, ktoré si vzájomne účtujú operátori.

Do platnosti k 1. júlu 2021 vstúpi automat, ktorý zabezpečí pravidelné znižovanie veľkoobchodných cien za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Klesať budú v pravidelných ročných intervaloch od 1. januára 2022 s aktuálnym rozvrhom cien do roku 2024.

Ceny budú klesať na jednotnú úroveň, ktorú stanovila Európska komisia pre všetky hlasové volania v mobilnej i pevnej sieti platnej v EÚ. Doteraz maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach stanovoval práve Regulačný úrad.

Pokles veľkoobchodných cien bude pomerne rapídny. Z aktuálneho maxima 0,818 centov za minútu klesne cena za ukončenie volania v mobilnej sieti v SR do konca roka 2023 o viac ako polovicu a od 1. januára 2024 až na 0,20 centov za minútu.

Regulačný úrad upresňuje, že toto nariadenie sa nedotkne jeho právomoci vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy. V platnosti tak zostávajú všetky necenové záväzky, ktoré uložil prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu, minimálne kým ich RÚ neprehodnotí.

Zdroj

Komentáre k článku