V Číne vyrastá prvé „lesné mesto“ Liuzhou Forest City

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Už dlhé roky trápi väčšie mestské aglomerácie na celej Zemi problém nadmerného znečistenia ovzdušia. Je to daň za narastajúcu urbanizáciu a technologický rozvoj.

Jedným z riešení, ako napomôcť eliminácii, ba až znižovaniu emisií, je rozširovanie implementovania zelene priamo v mestách. Napríklad aj spôsobom, akým to nie len vo futuristických víziách, ale aj v konkrétnych realizovaných projektoch robí Stefano Boeri so svojím tímom architektonického ateliéru Stefano Boeri Architetti.

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Zrejme ste už počuli alebo čítali o ich vertikálnom lese – Vertical Forest (Bosco Verticale) – ktorý ako prvý projekt tohto charakteru je „vybudovaný“ v domovskom meste ateliéru, v talianskom Miláne.

https://vimeo.com/176597407

Po viacerých podobných dokončených, alebo ešte realizovaných projektoch (General Hospital Polyclinic, Nanjing Green Towers, Guizhou Mountain Forest Hotel), ktoré sú samostatnými budovami, si tím Stefana Boeriho trúfol na väčšie sústo. A to celé mesto.

Stefano BoeriZDROJ | Wikipedia

Stefano Boeri Architetti totiž prezentoval projekt „lesného mesta“ Liuzhou Forest City. A opäť to nie je iba futuristická vízia. Jeho výstavba sa už rozbehla a Liuzhou Forest City má byť dokončené do roku 2020.

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Prvé „lesné mesto“ vzniká ako samostatná časť na severe prefekčného mesta Liuzhou v južnej Číne, v horskej oblasti Guangxi. Celková plocha bude pokrývať 175 hektárov pozdĺž rieky Liujiang.

ZDROJ | Google

Po dokončení bude toto mesto obývať 30 tisíc ľudí a jeho súčasťou budú rozličné bytové oblasti, komerčné a rekreačné priestory, dve školy a nemocnica.

Liuzhou Forest City bude mať všetky charakteristiky energeticky sebestačnej mestskej inštitúcie: geotermálnu energiu pre vnútornú klimatizáciu a solárne panely na strechách pre zber obnoviteľnej energie.

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Aby Liuzhou Forest City naplnilo svoj lesný charakter, bude jeho súčasťou 40 000 stromov a takmer 1 milión rastlín s viac ako 100 druhmi. Tie nebudú iba v parkoch, záhradách či na uliciach, ale aj na fasádach. Novinkou projektu je prítomnosť rastlín a stromov nad každou budovou všetkých veľkostí a funkcií.

Umožní to energeticky sebestačnému mestu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia, znížiť priemernú teplotu vzduchu a zamedziť tak nadmerným horúčavám, vytvoriť protihlukové bariéry a predovšetkým zlepšiť biodiverzitu živočíšnych druhov a vytvoriť biotop pre vtáky, hmyz a malé zvieratá, ktoré obývajú územie Liuzhou.

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Ročne by mesto malo absorbovať cca 10 000 ton CO2 a 57 ton znečisťujúcich látok a bude produkovať približne 900 ton kyslíka. S materským Liuzhou ho okrem bežných vozoviek bude spájať rýchla železničná trať s elektrickými vlakmi.

Projekt „lesného mesta“ Liuzhou Forest City je určite veľmi zaujímavým počinom z viacerých hľadísk. Po prvýkrát v Číne i celkovo vo svete bude toto inovatívne mestské riešenie kombinovať dve výzvy.

ZDROJ | Stefano Boeri Architetti

Energetickú sebestačnosť využívajúc obnoviteľné energie s úlohou rastu biodiverzity a účinné zníženie znečistenia ovzdušia v mestských oblastiach, lebo práve toto je skutočne kritické pre dnešnú Čínu, a to práve vďaka rozširovaniu rastlinných a biologických mestských povrchov. Týmto projektom by sa mali inšpirovať vlády aj v iných krajinách.

Pilotnému projektu Vertical Forest v Miláne, z dielne ateliéru Stefano Boeri Architetti, sa podrobnejšie venuje nasledujúce video:

https://vimeo.com/77234118

A ako prebieha údržba tejto flóry? Takto:

https://vimeo.com/213678596

ZdrojStefano Boeri Architetti

Komentáre k článku