Čo je to CADR, metrika vraj dôležitá pri výbere čističky vzduchu?

ZDROJ | Dyson

Ak plánujete nákup čističky vzduchu, určite sa stretnete so skratkou CADR. Tá hovorí o tom, aký objem čistého vzduchu dokáže čistička dodať v určitom čase. Samozrejme, čím vyššia hodnota, tým lepšie. Nie je ale všetko také jednoduché ako vyzerá na prvý pohľad.

ZDROJ | Dyson

CADR – Clean Air Delivery Rate = Miera dodania čistého vzduchu.

CADR vytvorila americká asociácia Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), ktorá čističky pre metriku CADR aj testuje a certifikuje. Metrika vznikla v polovici 80. rokov, pričom od roku 1988 získala ANSI certifikáciu. AHAM metriku CADR dodnes updatovala už 8-krát. Dôvodom majú byť nové poznatky z testovania i potreby čistoty vzduchu.

AHAM meria a určuje CADR na základe troch meraní – zamorením tabakovým dymom, jemným prachom a peľom z muruše. Na základe rýchlosti a kvality ovzdušia po určitom čase je vypočítaná hodnota CADR pre daný znečisťovač.

ZDROJ | Dyson

CADR tak udáva množstvo prečisteného vzduchu, ktoré vie čistička dodať za určitý čas. V USA sa CADR meria v CFM, teda stopách kubických za minútu, príp. v kubických stopách za hodinu. Aj preto na amerických čističkách sú pomerne nízke hodnoty CADR. 1 kubická stopa má totiž len 0,02832 metra kubického, takže CADR hodnotu je nutné vynásobiť ešte aj 60 minútami, aby sme dostali u nás používané CADR uvádzané v metroch kubických za hodinu (m3/hod.).

CADR by sa však malo v skutočnosti udávať trojmo, pretože podľa AHAM CADR označuje objem filtrovaného vzduchu, ktorý čistička dokáže dodať so samostatným skóre pre dym, peľ a prach. Väčšinou sa však stretávame s jedným číslom, priemerom z týchto troch. Testované čističky s certifikovaným CADR nájdete na webe AHAM. Žiaľ, väčšinu u nás dostupných tu nenájdete.

Na čističkách by sme mali nájsť takéto štítky, ktoré jasne hovoria o hodnotách CADR:

ZDROJ | AHAM

Vyššie = lepšie

Samozrejme, čím vyššie číslo, tým je čistička výkonnejšia a vie rýchlejšie prefiltrovať vzduch v domácnosti, resp. inom priestore. CADR sa využíva výslovne pre nekomerčné čističky vzduchu, teda tie bežne dostupné v obchodoch. Priemyselné čističky používajú iné metriky.

Asociácia AHAM odporúča, aby sa pri kúpe zákazníci orientovali práve podľa ich CADR, pričom brali do úvahy veľkosť miestnosti. Nameraná podlahová veľkosť miestnosti má pritom dosahovať aspoň 2/3 CADR.

Príkladom je miestnosť s veľkosťou 120 sq ft (cca 11 m2). CADR čističky pre takúto miestnosť má byť aspoň 80. V prípade, že chce zákazník používať čističku v lokalite s častými požiarmi, kde hrozí zadymenie priestoru, má byť hodnota CADR voči podlahovej ploche 1:1.

ZDROJ | Electrolux

CADR a Európa

V Európe sa používa pre CADR hodnota v m3/hod. Aj preto sú európske hodnoty podstatne vyššie, ako tie americké. Veď napríklad vyššie spomínaný príklad CADR pre USA s 120 sq ft miestnosťou je u nás nutné násobiť číslo 0,02832 čo je jedna kubická stopa v prepočte na m3 a ešte následne násobiť číslom 60, teda hodinou. Kým v USA je pre príkladovú miestnosť CADR na úrovni 80-120, v Európe je CADR 204, ale m3/hod.

AHAM pritom udáva jednoduchší prepočet, kedy 1 CFM = 1,699 m3/hod.

ZDROJ | Stadler Form

V čom je CADR zlé?

Nevýhodou CADR je to, že čističky sú v AHAM certifikované na základe testov (ANSI/AHAM AC-1) v pomerne malom priestore, zhruba na úrovni 30 m3. Pre porovnanie, bežná miestnosť s rozmermi 4 x 5 m a výškou stropu 2,6 m má objem 52 m3. Upozorňuje na to napríklad aj svetoznámy Dyson. Ten preto využíva vlastný test POLAR (Point Loading Auto Response).

Navyše metodika testovania CADR je nastavená na prvých 20 minút od „zamorenia“ 30-metrovej testovacej miestnosti. Po tomto čase je zmeraná kvalita vzduchu v miestnosti a na jej základe je vypočítané CADR. CADR sa však meria a počíta len pre tri znečisťovače – dym, jemný prach a peľ, no v domácnosti je ich viac.

Okrem toho, americký výrobca Alen upozorňuje aj na to, že výrobcovia pre dosiahnutie najlepšieho CADR skóre vyrábajú čističky menej efektívne, majú len jeden HEPA filter apod. Čím viac filtrov, vrátane uhlíkového, tým nižšie skóre CADR totiž čističke hrozí. Zároveň CADR merania prebiehajú pri nastavenom maximálnom výkone, ktorý je ale pre bežné použitie nevhodný, čistička je totiž veľmi hlučná.

ZDROJ | MIUI.com

CADR je tak vhodné iba pre porovnanie čističiek, určite nie je vhodné sa riadiť CADR pri určovaní celkovej kvality čističky. O kvalite čističky hovoria hlavne jej filtre, ktoré na čistenie využíva. O tom si ale povieme viac v pripravovanom megasúboji piatich čističiek vzduchu už tento víkend.

ZdrojAHAM,AHAM,Dyson

Komentáre k článku