Slovenské Sensoneo na správu odpadov si pripísalo ďalší veľký úspech

ZDROJ | Pixabay

Sensoneo, slovenský startup vyvíjajúci a poskytujúci riešenia pre správu odpadu a optimalizáciu zvozovej logistiky, predstavil v spolupráci s nemeckým partnerom Sigfox komplexné riešenie automatizujúce logistiku odpadu vo výrobe.

Systém kombinuje tlačidlový senzor Sigfox 0G, ktorý slúži na identifikáciu plných košov a inteligentné riešenie pre správu odpadov Sensoneo. To zhromažďuje všetky údaje a požiadavky, ku ktorým následne vypočíta optimálne trasy. Riešenie je nasadené v plnej prevádzke u prvého zákazníka – v nemeckej pobočke popredného amerického automobilového výrobcu.

Pozrite siSlovenské Sensoneo prerazilo s aplikáciami IoT vo svete

Riešenie je na mieru vyvinuté pre špecifické potreby výrobných podnikov a nerobí jej problém zvládať aj „on-demand“ požiadavky. Zahŕňa rôzne premenné, ako je kapacita vozidla, objem a typ koša či pracovný plán.

Systém dokáže zvážať odpad vo výrobných halách a podnikoch v optimálnom čase. Vďaka automatizovanému plánovaniu trás minimalizuje vplyv ľudského faktoru a zefektívni jeho zvoz.

ZDROJ | Pixabay

Ako to funguje?

Na požadované nádoby a zberné koše sa umiestnia tlačidlové senzory (Sigfox, alebo Sensoneo). Po ich naplnení stlačí pracovník tlačidlo. (Ak sa využívajú senzory od Sensoneo, hlásenie prebehne automaticky).

Platforma pre operátorov spracuje prijaté hlásenie, digitálna databáza následne spracuje celú odpadovú infraštruktúru. Cez Zvozovú aplikáciu sa naplánuje nastavenie zvozu, následne Plánovanie trás automaticky generuje najkratšiu a zároveň najefektívnejšiu trasu.

Plánovanie trás Sensoneo dokáže pri tvorbe trás zohľadňovať špecifické požiadavky, napríklad: Vyprázdniť kontajner do 90 minút od zadania, alebo Vodič môže prijať novú trasu až po dokončení všetkých predchádzajúcich a podobne.

Integrácia do existujúceho IS je možná prostredníctvom API. Databáza si poradí aj s údajmi tretích strán. Riešenie výborne zapadá do konceptu „štíhlej výroby“ a podporuje princípy priemyslu 4.0.

ZDROJ | Pixabay

Viete, že…

Sensoneo ako prvá implementovala svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NB-IoT v USA, kde ju celoplošne spustil T-Mobile?

Elena Sztochay, riaditeľka pre predaj riešení spoločnosti Sigfox Nemecko vysvetľuje, že nasadenie riešenia je možné v priebehu krátkeho času. „Naše skúsenosti ukazujú, že v prípade dôslednej koordinácie dokážeme riešenie nasadiť v priebehu 7 dní. Vytvorí sa podrobná databáza so všetkými kontajnermi vrátane druhov odpadu, kapacít, umiestnenia koša a najdostupnejšieho miesta na zber. Platforma potom konsoliduje všetky údaje o košoch, o infraštruktúre a zapracúva všetky pravidlá pre plánovanie trás.“

Organizácia zberu odpadu podľa skutočnej úrovne zaplnenia nádob – nie podľa odhadov. Vďaka tomu je možné dosiahnuť úsporu nákladov zhruba vo výške 30 % a to dokonca pri zachovaní, resp. zlepšení kvality poskytovaných služieb.

ZdrojSensoneo,Sigfox

Komentáre k článku