Slovenské Sensoneo prerazilo s aplikáciami IoT vo svete

ZDROJ | Sensoneo

Zďaleka to nebudú len inteligentné merače (vody, elektriny, plynu, tepla a čohokoľvek iného), alarmy a autá, ale hlavne najrôznejšie senzory, ktoré budú komunikovať v sieti internetu vecí (IoT).

Jednu zo zaujímavých aplikácií takýchto senzorov vytvorila slovenská firma Sensoneo, ktorá sa na svetových trhoch presadzuje riešením inteligentnej správy odpadu. Táto spoločnosť ako prvá implementovala svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NB-IoT v USA, kde ju celoplošne spustil T-Mobile.

Senzory šetria peniaze

Toto partnerstvo znamená pre slovenský startup príležitosť vstúpiť na ďalší veľký trh, no tento trh nebude jediným. S prototypom smart riešenia pre manažment odpadov prišlo Sensoneo v roku 2014. V súčasnosti sú už senzory Sensoneo nasadené v 22 krajinách sveta a ambície úspešnej firmy tým nekončia.

ZDROJ | Sensoneo

Chce naďalej expandovať a hľadá prostriedky prostredníctvom investičnej platformy Crowdberry.

Pozrite siBude internet vecí ďalším „technologickým zabijakom“, alebo bublinou?

 Na svetový trh odpadového hospodárstva prináša slovenská spoločnosť smart riešenie na riadenie monitorovania a zvozu odpadu. Ide o prienik oblastí smart city, internetu vecí, dátového manažmentu a ekologického prístupu k životnému prostrediu.

https://www.youtube.com/watch?v=qsfr_HNdHZo

Podstatou riešenia sú inteligentné senzory, ktoré monitorujú stav naplnenosti kontajnerov. Na mieru vyvinutý softvér zas umožňuje optimalizovať procesy zvozu odpadu – frekvenciu vynášania kontajnerov, optimalizáciu zvozových trás, aj plánovanie kapacity na jednotlivých stojiskách kontajnerov. Toto riešenie dokáže mestám ušetriť viac ako 30 % rozpočtu na zvoz odpadov, čo nie sú malé peniaze. Pri meste veľkosti Bratislavy môže úspora predstavovať až štyri milióny eur ročne.

Pozrite siNórsko zabojuje proti plastom v oceánoch, zacieli na zdroje

Okrem toho optimalizácia trás a frekvencie zberu odpadu prináša približne 60 percentné zníženie výfukových exhalátov zo smetiarskych áut v mestách.

ZDROJ | Sensoneo

Riešenie Sensoneo kombinuje unikátne ultrazvukové smart senzory, ktoré monitorujú odpad (Single, Double, Quatro a novinku Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania) so sofistikovaným softvérom.

ZDROJ | Sensoneo

Ten zahŕňa segmenty Riadiaci systém, Analytika a Plánovanie trás, ktoré mestám a spoločnostiam umožňujú na základe reálnych dát robiť strategické rozhodnutia a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku.

Expanduje do sveta

Úspešnosť riešenia slovenskej firmy dokazuje aj záujem, ktorý oň prejavujú mestá a subjekty z celého sveta zaoberajúce sa zvozom odpadu.

ZDROJ | Sensoneo

Senzory Sensoneo sú nasadené v 22 krajinách na piatich kontinentoch. Okrem USA je o ne veľký záujem aj v Európe, Austrálii, na Novom Zélande a na Blízkom východe, kde spoločnosť spolupracuje s dubajskou centrálou spoločnosti Huawei a ďalšími partnermi.

https://www.youtube.com/watch?v=CIEaDgfX25k

Sensoneo teraz pripravuje nasadenie riešenia v ďalších lokalitách USA. Ďalšie projekty na smart manažment odpadového hospodárstva chce realizovať aj v Montreale, v Sofii, aj v Prahe.

ZDROJ | Sensoneo

Pozrite siVolvo chce autonómne smetiarske autá

Kvôli rýchlej expanzii hľadá firma zdroje, aj nových partnerov. Už v prvom investičnom kole sa jej podarilo získať viacero investorov, ktorí pomohli nielen finančne, ale aj osobnými skúsenosťami a výrobným zázemím. Aktuálne hľadá Sensoneo investorov a spolumajiteľov z oblasti smart cities, kvôli rozšíreniu obchodného tímu a posilneniu marketingových aktivít. Držme palce, nech jej úspešný príbeh firmy pokračuje rovnako dobre, ako doposiaľ.

ZdrojSensoneo

Komentáre k článku