Skvelé tipy a špeciálna manipulačná technika, ktoré nahradia aj profíka

ZDROJ | Maxim Blinkov/Shutterstock.com

Lacnejšie, rýchlejšie a presnejšie. Bez riešenia týchto problémov je rast spoločnosti nemožný. V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom obchodnom prostredí sú predsa úspešné iba tie najflexibilnejšie spoločnosti. Preto sú racionalizácia operácií a znižovanie nákladov veľmi dôležité.

Riešenie otázky zvyšovania produktivity práce ale predpokladá určitý systematický prístup, ktorý zahŕňa otázky efektívnej organizácie hmotných a nehmotných zdrojov spoločnosti. Celkovo môžeme tieto kľúčové úlohy, ako aj doteraz implementované riešenia, predstaviť vo forme niekoľkých  jednoduchých krokov, s ktorými vás v našom článku oboznámime.

Pomôžu vám s automatizáciou

Ako prvá je pre vysokú produktivitu práce potrebná adekvátna úroveň automatizácie výrobných procesov. V mnohých moderných firmách sa o to starajú počítače a inteligentné technológie napojené na internet. Stále sú však rovnako dôležité aj stroje alebo iná špeciálna manipulačná technika, ktorá je k vám stále bližšie a má svoje opodstatnenie.

Prechod od manuálnej práce k strojovej predsa umožňuje zvýšiť tempo výroby a rýchlosť spracovania informácií, znížiť pravdepodobnosť chýb a zvýšiť transparentnosť procesov. Tak sa o tom presvedčte a takúto manipulačnú techniku, moderné obchodné váhy a iné nevyhnutné doplnky si zaobstarajte.

Postarajú sa o bezpečnosť vašich zamestnancov

Od prvého kroku závisí aj druhý. Konkrétne to znamená, že vysoká úroveň automatizácie predpokladá rovnako vysokú kvalifikáciu personálu, ktorý sa stará o servis strojov a celého výrobného procesu.

A to je často ale veľmi veľký problém, pretože na trhu práce sú uchádzači na danú profesiu len zriedka dostatočne pripravení. Vyriešiť to môžete tak, že investujete čas a peniaze do ich školenia, rozvoja, bezpečnosti a ochrany.

Správna firemná kultúra, ktorú charakterizujú zavedené ISO 45001 normy vám v plnení tohto cieľa iste pomôže.

Office 365 servery
ZDROJ | Microsoft

Zaistia kompletný a nonstop servis

Automatizovaná výroba si vyžaduje aj vysoko kvalitný servis a rýchle opravy. Znamená to zabezpečiť nepretržitú prevádzku všetkých blokov, univerzálnych prevodoviek, mechanizmov, elektronických systémov a celej infraštruktúry.

Je predsa oveľa efektívnejšie zabrániť poruche, ako eliminovať následky nehody v núdzovom režime. Túto otázku najlepšie rieši efektívny systém nepretržitého riadenia, údržby a diagnostiky zariadení pre servis. Napríklad pre všetky hlavné jednotky priemyselných zariadení by mali byť zavedené technické pasy, ktoré odrážajú všetky bežné a opravné práce.

Zaručia pravidelnú kontrolu

Dynamický systém si zasa vyžaduje pravidelné sledovanie prebiehajúcich procesov. Žiadny starostlivo naplánovaný a implementovaný obchodný model predsa nebude fungovať efektívne bez denného monitorovania každého kľúčového procesu. Túto úlohu najlepšie plní manažment, ktorý by mal mať nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti a vedieť z nich čerpať v akejkoľvek krízovej situácii.

Zvýšia flexibilitu výroby

Efektívna výroba by mala vyrábať iba také výrobky, ktoré sú na trhu žiadané. Preto by ste mali v spoločnosti využívať systém, ktorý predpokladá, že výroba je flexibilná pri reagovaní na objednávky prichádzajúce od zákazníkov. V praxi to znamená, že výroba má plánovacie horizonty s cieľmi na mesiac, týždeň alebo deň dopredu. To umožňuje efektívnejšie využívať zdroje a vďaka rýchlej medzinárodnej preprave dodávať výrobky zákazníkom včas a v požadovanej kvalite. Tak sa o tom presvedčte.

Komentáre k článku