Nokia (tá originálna z Fínska) kúpila spoločnosť Withings, ktorá je známa svojimi analógovými smart hodinkami a smart gadgetmi, vrátane zdravotníckych smart zariadení. Akvizícia by mala byť dokončená v treťom kvartáli, pričom v Nokii vznikne nová divízia Digital Health. Tú povedie CEO Withings.