Pred zdieľaním článkov nečítajte iba nadpisy, upozorňuje Twitter

ZDROJ | Twitter

Twitter pokračuje v boji proti šíreniu článkov so zavádzajúcimi nadpismi. Pred zdieľaním, teda tzv. retweetovaním bude používateľov upozorňovať, aby si daný článok vopred dôkladne prečítali. Uvidíme podobnú funkciu aj na ostatných sociálnych sieťach?

Každé zdieľanie akéhokoľvek článku podnecuje diskusiu a snahou spoločnosti Twitter je, aby boli diskusie na jej sociálnej sieti podložené pravdivými informáciami, nie iba domnienkami, ktoré vzbudzujú nadpisy zdieľaných článkov. Používateľom, ktorí budú chcieť zdieľať článok, ktorý predtým neotvorili priamo v aplikácii Twitter, sa tak zobrazí nové upozornenie.

Uzatvorený test novej funkcie bol spustený ešte v priebehu júna. Twitter aktuálne pracuje na jej rozšírení pre všetkých používateľov a po operačnom systéme Android už funkciu implementuje aj do mobilnej aplikácie pre iOS.

Používatelia môžu samozrejme upozornenie obísť a článok po zobrazení upozornenia zdieľať aj bez jeho prečítania. Mobilná aplikácia Twitter totiž nedokáže detegovať, či používateľ nečítal daný článok v inej aplikácii, na inom zariadení alebo danú informáciu nezískal z iného zdroja.

Problém zdieľania článkov bez čítania ich obsahu sa samozrejme netýka iba sociálnej siete Twitter. V našich končinách populárnejšia sociálna sieť Facebook sa stala v posledných rokoch hlavným kanálom pre šírenie zavádzajúcich, až nepravdivých informácií. V praxi však Facebook upozorňuje používateľov pred zdieľaním obsahu iba na to, že môže ísť o neaktuálnu informáciu alebo priamo hoax. Pri zdieľaní bežných článkov Facebook žiadne upozornenie nezobrazuje.

Pozrite siFacebook umožní autorom ochrániť ich obrazovú tvorbu pred nepovoleným šírením

V prípade oboch sociálnych sietí ide skôr ako o obmedzenie iba o akúsi výchovnú funkciu. Používatelia sociálnych sietí by mali ku každej informácii pristupovať so zdravou dávkou skepticizmu a kritického myslenia.

Najlepšou praxou tak stále zostáva vlastnoručné overovanie faktov pomocou vyhľadávača Google spôsobom, ktorý sme si podrobne ukázali v našom nedávnom článku „Ako overovať fakty aj na sociálnych sieťach? Stačí zväčša jeden krok!“. Udržať si priebežný prehľad o aktuálne šíriacich sa hoaxoch vám zas môže pomôcť oficiálna stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR.

ZdrojTwitter

Komentáre k článku