Nabití zelenou energiou

ZDROJ | ESCO Slovensko

Európska zelená dohoda bola jednou z prirodzených tém rozhovorov vrcholových predstaviteľov štátov ako aj popredných odborníkov z podnikateľského sektora na tohtoročnom bratislavskom Globsec fóre. Zmeniť Európu na prvý, klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, znie ako značne premrštený a ťažko realizovateľný cieľ.

Pokroku v oblasti technológií stredoeurópskeho regiónu, ktoré zastrešovali aj jednu zo základných oblastí dôležitých pri znižovaní environmentálneho zaťaženia – energetický sektor, bolo venované samostatné podujatie. S postupným napredovaním v spĺňaní požiadaviek Európskej zelenej dohody bola blízko spätá téma zameraná na obnoviteľné energetické systémy.

Teoretické možnosti podporené ukážkami z už realizovateľných projektov v tejto oblasti predstavila generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann. Vo svojej prezentácii pomenovala strategické dlhodobé ciele, ako aj formu podpory zo strany podnikateľského prostredia a štátnych či nadnárodných inštitúcií potrebnú pre dosiahnutie emisnej neutrality Slovenska a Európskej únie.

ZDROJ | ESCO Slovensko

ESCO Slovensko, ktoré spája znalosti, skúsenosti a kapitál najväčších koncernov slovenského a českého energetického sektora, bude jedným z dôležitých hráčov pri zvyšovaní podielu zelenej energie a zvyšovaniu energetickej efektivity. Okrem kombinovaných riešení, ako prevádzka energetického hospodárstva pre samostatné objekty, ponúka spoločnosť aj riešenia pre komunity a celé mestá.

Častou komplikáciou pri realizácii modernizačných projektov býva dostupnosť potrebných zdrojov. Prostredníctvom služby Energetické úspory so zárukou, ponúka spoločnosť alternatívu aj v tejto oblasti a to prenesením prvotných nákladov ako aj rizika na stranu dodávateľa.

Európska zelená dohoda má mimoriadne ambiciózne ciele. Ich dosiahnutie je obrovskou výzvou a pre úspech tohto projektu budú potrebné rozsiahle zmeny v celom energetickom sektore. Je potrebné spoznať profesionálov a profesionálky, ktorí budú schopní tieto zmeny na Slovensku, ako aj v rámci nadnárodných projektov riadiť.

Komentáre k článku