Microsoft Viva – nová platforma, ktorá má za cieľ zlepšovať produktivitu

ZDROJ | Microsoft Viva

Spoločnosť Microsoft predstavila platformu Microsoft Viva, ktorá chce zefektívniť nástroje na komunikáciu a vzdelávanie zamestnancov.

Microsoft Teams či Microsoft 365 sa ako pracovné nástroje za posledný rok využívali vo veľkom v jednotlivých firmách. Microsoft Viva má za cieľ tieto nástroje využiť na viac účelov ako len online meetingy a rozdelenie práce.

„Stali sme sa súčasťou najväčšieho experimentu práce na diaľku, aký svet kedy videl a ktorý má dramatický dosah na skúsenosti zamestnancov,“ povedal Satya Nadella, CEO spoločnosti Microsoft, „Každá organizácia bude vyžadovať jednotnú skúsenosť zamestnancov od ich nástupu, cez spoluprácu až po neustále vzdelávanie sa a rast. Viva spája všetko, čo zamestnanec od prvého dňa k svojmu úspechu potrebuje, a to do jedného integrovaného prostredia priamo v Teams.“

Microsoft Viva by malo pokrývať štyri kľúčové oblasti, ktoré by mali pomôcť zamestnancom: angažovanosť, well-being, učenie sa a znalosti. O tie by sa mali postarať štyri moduly.

Pozrite siAko presunúť vašu firmu do online priestoru pomocou Microsoft Teams?

Viva Connections

Prvý modul má za cieľ vylepšiť prístup zamestnancov k internej komunikácii firmy a tiež materiálom, čo im umožní sa zapojiť do komunít. Aplikácia Connections pre Teams bude v desktopovom prostredí dostupná ako verzia Public Preview v prvej polovici roka 2021 a neskôr v tomto roku aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

ZDROJ | Microsoft

Viva Insights

Modul, ktorý poskytuje pracovníkom, manažérom a lídrom poznatky využiteľné v jednotlivých firmách. Vedúci pracovníci si môžu overiť trendy na úrovni tímov a celej organizácie a tiež získať odporúčania k zlepšeniu rovnováhy medzi produktivitou a životnou pohodou. Nový riadiaci panel navyše organizáciám umožňuje skombinovať spätnú väzbu získanú od zamestnancov prostredníctvom platformy Glint a LinkedIn s údajmi o spolupráci z Viva Insights. Výhodou je možnosť integrácie údajov z nástrojov tretích strán ako Zoom, Slack, Workday alebo SAP Success. Aplikácia Viva Insights v rámci Teams a nový dashboard Glint a Viva Insights sú teraz dostupné ako verzia Public Preview.

ZDROJ | Microsoft

Pozrite si4 dôvody, prečo by ste mali vo vašej firme nasadiť Microsoft Teams

Viva Learning

Ako už názov napovedá, tento modul je určený na vzdelávanie zamestnancov a na lepšom prístupe k nemu priamo v priebehu práce. Na jednom mieste integruje všetky študijné materiály, ktoré sú v organizácii dostupné vrátane obsahu zo služby LinkedIn Learning, z platformy Microsoft Learn, od externých poskytovateľov, ako sú spoločnosti SkillSoft, Coursera, Pluralsight alebo EDX, a tiež z vlastnej knižnice obsahu organizácie. Aplikácia Viva Learning je v súčasnosti dostupná vo verzii Private Preview. Neskôr v tomto roku ponúkne Viva Learning integráciu so systémami riadenia vzdelávania vrátane riešenia Cornerstone On Demand, Saba a SAP Success Factors.

ZDROJ | Microsoft

Viva Topics

Vyhľadávanie znalostí, ktoré pomáha prepojiť osoby s informáciami a odborníkmi z celej spoločnosti. To je cieľom štvrtého modulu. Ten využíva umelú inteligenciu a vyhodnocuje dáta zákazníka v prostredí Microsoft 365. Modul má za cieľ tiež ponúkať karty tém v rámci konverzácií a dokumentov v službách Microsoft 365 a Teams. Modul Viva Topics je teraz všeobecne dostupný ako doplnok plánov Microsoft 365 pre komerčné organizácie.

ZDROJ | Microsoft

ZdrojMicrosoft

Komentáre k článku