Facebook odhalí, na základe čoho vytvára váš News Feed

ZDROJ | Facebook

Facebook postupne posúva svoj spôsob fungovania smerom k väčšej transparentnosti. Najnovšie používateľom odhalí, na základe čoho vyberá príspevky do ich personalizovanej sekcie Novinky.

Sekcia Novinky, alebo tiež News Feed, je hlavnou stránkou sociálnej siete Facebook a zároveň miestom, kde môžu používatelia vidieť príspevky od priateľov, stránok a skupín, ktoré sledujú a ktorých sú súčasťou.

Obsah tento stránky je tvorený pomocou algoritmov a až doteraz bolo pre používateľov záhadou, na základe čoho im vlastne Facebook tieto príspevky servíroval. To sa v najbližšej dobe zmení.

ZDROJ | Facebook

Facebook začína používateľom sprístupňovať tlačidlo „Prečo vidím tento príspevok?“, ktoré bude umiestnené v menu v pravom hornom rohu pri každom príspevku. Používatelia budú môcť vidieť, prečo im Facebook tento príspevok zobrazil a na základe čoho daný príspevok uprednostnil pred inými príspevkami.

Pozrite siAko okradnúť Facebook a Google o 122 miliónov dolárov

Súčasťou tohto menu budú skratky, ktoré používateľom umožnia spravovať, aké príspevky chcú v budúcnosti na nástenke vidieť. Používatelia tak budú môcť cez tieto skratky posunúť príspevky od daného používateľa, stránky alebo skupiny do popredia, alebo naopak zrušiť sledovanie tohto zdroja.

Facebook taktiež vylepšuje funkciu „Prečo sa mi toto zobrazuje?“ ktorá je už od roku 2014 dostupná pri každej zobrazenej reklame medzi novinkami. Už dnes si používatelia cez túto možnosť môžu pozrieť, na základe akých informácií im bola konkrétna reklama zobrazená. Najčastejšie ide o základné demografické údaje, záľuby alebo často navštevované webové stránky.

ZDROJ | Facebook

Teraz k týmto informáciám pribudnú údaje o tom, či zadávateľ pri tvorbe tejto reklamy využil vlastnú kontaktnú databázu a či na reklame spolupracoval s ďalším marketingovým partnerom. Facebook už tieto novinky oficiálne aktivoval, no používatelia ju zrejme budú mať k dispozícii až postupne v najbližších dňoch až týždňoch.

ZdrojFacebook

Komentáre k článku