Bratislava bude mať konečne smart odpadové nádoby! Čo to znamená?

ZDROJ | Sensoneo

Slovenské Sensoneo, mesto Bratislava a spoločnosť OLO spustili projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu. Inak povedané, Bratislava bude mať smart odpadové hospodárstvo. Sensoneo ale využívajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku, zatiaľ iba v testovacej fáze či čiastkovo.

Projekt sa realizuje s podporou grantu Európskej rady pre inovácie, ktorý spoločnosť Sensoneo získala v lete 2020 pre plošné nasadenie svojho riešenia na demonštráciu jeho environmentálnych a ekonomických benefitov. Realizácia bude prebiehať v niekoľkých etapách do apríla 2022.

Mesto od projektu očakáva úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách, ako aj možnosť včas zasiahnuť v prípade preplnených nádob: „Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby,“ Katarína Rajčanová, hovorkyňa mesta. 

ZDROJ | Sensoneo

Po českej metropole je Bratislava druhým mestom, s ktorým spoločnosť ohlásila v tejto súvislosti partnerstvo. „Spolupráca so slovenským hlavným mestom je logickým a prirodzeným vyústením s ohľadom na zameranie našich technológií a príležitosti, ktorú sme vďaka grantu získali. Ďakujeme mestu Bratislava a spoločnosti OLO za dôveru a aktívny záujem o inovácie v oblasti správy a zvozu odpadu. Veríme, že sa nám spoločne podarí posunúť manažment odpadov na vyššiu úroveň, zefektívniť jeho proces  a v konečnom dôsledku pozitívne zviditeľniť mesto,“ Tomáš Vincze, manažér EIC projektu v spoločnosti Sensoneo.

Už tento mesiac začne prvá fáza projektu – digitalizácia a pasportizácia odpadových nádob. O jednotlivých etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov, pričom ako prvé sa budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch. OLO pre tento účel využije Sensoneo Pasportizačnú aplikáciu. Celkovo pôjde o označenie zhruba 85 000 odpadových nádob RFID čipmi.

ZDROJ | Sensoneo

Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade s dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026: „Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba alebo vrece v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp,“ hovorí Ivana Maleš, spoluautorka tohto mestského dokumentu.

ZDROJ | Sensoneo

Súbežne s pasportizáciou a digitalizáciou bude prebiehať inštalácia senzorov do všetkých zberných nádob na sklo a do  polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO – čo predstavuje spolu 1 753 senzorov. Práve tento typ zberných nádob a táto komodita predstavuje najvyšší potenciál pre úspory v zvoze – ako v palive a kilometroch, tak aj v čase a emisiách.

ZDROJ | Sensoneo

Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch, budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa. Tým by sa malo ušetriť veľké množstvo paliva a teda i emisií, ktoré produkujú zvozové vozidlá OLO.

ZDROJ | Sensoneo

Senzory sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou Sensoneo na Slovensku. Na zaznamenávanie aktuálnej hladiny zaplnenia využívajú ultrazvukovú technológiu, pričom dokážu monitorovať akýkoľvek druh odpadu, vrátane tekutín. Sú vodotesné, nárazu vzdorné a plne funkčné v širokom teplotnom rozmedzí (IP69). Odpad monitorujú vo vzdialenosti od 3 do 400 cm. Informáciu o zaplnení dokážu zasielať v rôznom rozmedzí – od každých päť minút až po frekvenciu 3x denne. Priemerná výdrž v teréne (frekvencia merania 24x denne) má byť až 7 rokov. Snímač môže mať aj extra funkcie ako meranie teploty, GPS pozícia, požiarny alarm, hlásenie prevrátenia a zabudované Bluetooth LE.

ZDROJ | Sensoneo

Na prenos informácií využívajú všetky druhy sietí internetu vecí: Sigfox, LoRaWAN, NB-IOT, LTE Cat-M, alebo GPRS. Všetky prenesené dáta a sieťová komunikácia majú byť zároveň enkryptované na dvoch úrovniach, čo zťažuje zneužitiu senzorov na DDOS útoky. Obal je vyrobený z polyamidových optických vlákien, ktoré sú recyklovateľné a spolu s ďalšími vlastnosťami (lokálnosť výroby, znovu-využiteľnosť, vymeniteľné baterky) ich kategorizujú ako výrobky v súlade s eko-dizajnom.

ZDROJ | Sensoneo

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia WatchDog na všetky zvozové vozidlá. Celkovo má ísť až o 92 áut. Zariadenie WatchDog automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp. Upozorní tiež na podvody, premiestnenie nádob a detailne zaznamená všetky skutočne absolvované trasy. 

Podľa výrobcu na trhu momentálne nie je dostupný porovnateľný nástroj – s ohľadom na kombináciu modulov, automatizáciu, ani v zmysle univerzálnosti.

Pozrite siWatchDog – kompletná digitalizácia zvozu odpadu zo Slovenska

Komentáre k článku