Bezplatné Wi-Fi pre takmer 500 miest a obcí na Slovensku

ZDROJ | THX

Vládny projekt Wifi pre teba je určený k lepšiemu prístupu k digitálnym službám. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo za uplynulý rok ďalších 110 žiadostí v objeme 1,3 milióna €.

Doteraz sa uskutočnilo 6 kôl a prijalo sa až 576 žiadostí o podporu. Wifi pre teba je teda už v 496 obciach a mestách, výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 6,45 milióna €.

Ako to už býva zvykom, drvivú väčšinu financií platí Európska únia. V tomto prípade ide z európskych zdrojov 85 % hodnoty projektu. Štát prispieva 10 % a 5 % musí zaplatiť žiadateľ. Obec alebo mesto mohlo na jeden projekt získať podporu maximálne 15 000 €. Samozrejme, bezplatné Wi-F nedostávajú občania do domácnosti, je, resp. bude k dispozícii na verejných priestranstvách.

Pozrite siWi-Fi 6 v celom dome? NETGEAR má riešenie, Orbi AX6000

„Vďaka bezplatným wifi zónam môžu obce a mestá poskytovať kvalitnejšie služby pre svojich obyvateľov i návštevníkov. Možnosť pre žiakov, študentov, dôchodcov aj turistov bezplatne sa pripájať na internet z knižníc, obecných úradov či parkov by mala byť samozrejmosťou,“ uviedla Veronika Remišová, ministerka informatizácie.

Ministerstvo zároveň pripravuje novú schému pre bezplatné Wi-Fi zóny. Celkovo je vyčlenených 580 miliónov € z Plánu obnovy (komponent Digitálne Slovensko). Ak pôjde všetko podľa plánu, tak sa môžeme tešiť na „ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú“.

ZdrojMinisterstvo investícií

Komentáre k článku