ANTIK Telecom postaví inteligentnú bezdrôtovú sieť SmartWorld

ZDROJ | ANTIK Technology

Na Slovensku vznikne bezdrôtová sieť pre inteligentné zariadenia s pokrytím viac ako milión občanov. Poslúži pre automatizovaný zber údajov a riadenie tzv. inteligentných domácností a miest.

Antik Smart World 05
ZDROJ | ANTIK Technology

 

Pozrite siInternet vecí podporí 10 000x úspornejšie pasívne Wi-Fi

ANTIK Telecom má v pláne v najbližších 18 mesiacoch vybudovanie národnej bezdrôtovej siete SmartWorld pre riadenie inteligentných zariadení vo všetkých mestách, kde poskytuje svoje služby.

Antik Smart World 06
ZDROJ | ANTIK Technology

Vysielanie na priemyselnej frekvencii 868 MHz umožní zber údajov z inteligentných snímačov v prevádzke operátorov infraštruktúry ako je napríklad elektrina, voda či plyn.

Pozrite siInternet vecí môže byť aj hrozbou

Tiež správcovských spoločností či komunálnych služieb, kde napríklad poskytne pre odvoz odpadu presné informácie o naplnenosti zberných nádob.

V kombinácii s vysielačmi montovanými do TV set-top boxov ANTIK-u zabezpečí rovnaká frekvencia aj riadenie domácich zariadení ako je osvetlenie, kúrenie či klimatizácia. Snímače pohybu, úniku vody či plynu zasa zvýšia bezpečnosť domácností.

Antik Smart World 08
ZDROJ | ANTIK Technology

Internet vecí a inteligentnú domácnosť považujeme za sľubné segmenty rozvoja v oblasti telekomunikačných služieb v najbližších rokoch,“ vysvetľuje stratégiu Igor Kolla, generálny riaditeľ ANTIK Telecom.

Antik Smart World 11 Mini 2 gateway
ZDROJ | ANTIK Technology

 

Pozrite siIoT – Internet vecí nie je vôbec od veci

Preto už od minulého roka do všetkých našich TV zariadení montujeme aj prijímače schopné komunikovať s množstvom snímačov a inteligentných zariadení v domácnosti alebo komunálnej sfére,“ dopĺňa Igor Kolla.

Antik Smart World 20 Home Systems
ZDROJ | ANTIK Technology

Pre zabezpečenie novej siete ANTIK vybuduje vysielače vo voľne prístupnej frekvencii 868 MHz vo všetkých lokalitách dostupnosti svojej siete do konca roka 2017. Už v najbližších mesiacov pritom spustí vysielače pokrývajúce približne 90 percent územia Bratislavy a Košíc.

Antik Smart World 13 Home Systems
ZDROJ | ANTIK Technology

V kombinácii s ohlásenou výstavbou národnej bezdrôtovej siete tak vznikne unikátna možnosť ako okamžite a s minimálnymi nákladmi mať pod kontrolou náklady na energie, mestám a utilitným spoločnostiam zisťovať stav množstva zariadení, alebo si len nastaviť príjemnú teplotu doma pred príchodom z dovolenky,“ pokračuje Igor Kolla.

Antik Smart World 21 Home Systems
ZDROJ | ANTIK Technology

Z povahy vysielania bude táto sieť vhodná najmä na zber telemetrických dát. Pre aktívne riadenie „Internetu vecí“, ako napríklad inteligentné elektrické zásuvky, termostaty, a podobne, ANTIK od konca roku 2015 distribuuje ako bezplatnú súčasť nových TV set-top boxov prijímač a vysielač na rovnakej frekvencii.

Antik Smart World 14 Home Systems
ZDROJ | ANTIK Technology

Ten je určený pre prístroje umiestnené do niekoľko sto metrov v okruhu domácnosti. Doteraz bolo takýchto TV boxov na Slovensko dodaných viac ako 10 tisíc, pričom do konca roka 2017 očakáva spoločnosť až 50 tisíc set-top boxov vybavených takýmto rozhraním.

Sesterská spoločnosť ANTIK Technology vyrába inteligentné merače spotreby energií, interaktívne zásuvky, pohybové snímače, termoregulačné hlavice či inteligentné váhy. Celá komunikácia medzi inteligentnými zariadeniami je vysoko zabezpečená proti úniku informácií.

ZdrojANTIK Telecom,ANTIK Technology

Komentáre k článku