AMAVET dnes začína svoj štvrtý ročník Festivalu štyroch živlov

ZDROJ | AMAVET

Kvôli situácii s pandémiou prebieha aj tento ročník v on-line forme. Festival štyroch živlov je určený pre žiakov základných škôl, tvorí paralelnú súčasť Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT). Obe súťaže sú perfektným odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky.

Organizátor festivalu, Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), aj napriek on-line forme konania, zaznamenal veľký záujem o projektovú súťaž. Práce mohli byť aj tímové, najviac však s tromi spoluautormi. Do záverečného výberu postúpilo 38 projektov, ktorých autormi je 62 žiakov z celého Slovenska. Ukázalo sa, že prostredie on-line sa veľmi rýchlo udomácnilo v zručnostiach žiakov základných škôl. Našich mladých vedátorov môžete sledovať na Facebooku.

ZDROJ | AMAVET

Festival štyroch živlov AMAVET vznikol ako reakcia na situáciu, že na Festivale vedy a techniky AMAVET sa zvyčajne mladým žiakom neušli žiadne postupové priečky. Organizátor preto ponúkol samostatnú súťaž s ešte hravejšou formou.

Viete, že…

AMAVET funguje už od roku 1990 ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov? Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu aj pre pedagógov či rodičov, s ktorými vedie deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Zmyslom festivalu je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou prečo prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku ako.

Pozrite siFinále Festivalu vedy a techniky AMAVET bude on-line

Žiaci svoje výsledky prezentovali na kartónových paneloch, posteroch. V prípade on-line prezentácie súťažiaci svoje projekty zdieľajú a môžu využiť rôzne formy ich ukážok. Pripomíname, že posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Obraz našej doby – online diskusie.ZDROJ | AMAVET

Unikátny projekt Festival štyroch živlov dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode,sile ohňa a ochrane životného prostredia.

Cieľom Festivalu štyroch živlov AMAVET je pomôcť školám s aktívnejším zapájaním sa do výchovno-vzdelávacích projektov. Podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vede, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

ZdrojAMAVET

Komentáre k článku